ÁSZF

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁFSZ) tartalmazza a newrockonline.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szolgáltató

Név: Newrockonline.hu  (Nagy Attila, ev.)

Székhely: Budapest, 1152, Kinizsi utca 20.

Levelezési cím: Budapest, 1157. Nyírpalota út 51.

Képviselő neve: Kiss Tünde

Bejegyző Bíróság neve: XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Adószám: 68033244-1-42

E-mail cím: info@newrockonline.hu, info@noderock.hu

Tel.: 06/70 3199290

 

Áruházunk a New Rock termékek - cipők, bakancsok, ruházat, kiegészítők - hivatalos magyarországi viszonteladója.  Néhány szó a márkáról, termékekről:

A New Rock cipők készítése 1929-ben, családi vállalkozásként indult.

Maga a vállalat 1978-ban alakult, Spanyolországban. Az egyedi tervezésű, kiváló minőségű, kézzel készített lábbelik férfi, női és gyermek kategóriában kaphatóak. 

A választék a későbbiekben ruházattal és kiegészítőkkel bővült. 

Ma már a világ több, mint 50 országában árusítják termékeiket, melyek a precíz kidolgozásnak és minden egyes összetevő prémium minőségének köszönhetően kényelmes és tartós viseletet biztosítanak. Az alaptermékek kiegészülnek az egyedi igényeket kielégítő elképzelések elkészítésével is. A New Rock az egyedi stílust, a minőséget és az időtállóságot képviseli.

Számla

 

A webáruház papíralapú nyugtát, számlát állít ki, melyet a csomagban kap meg a vásárló.

Amennyiben áfás számlát igényel, azt a megrendelésnél, a megjegyzés rovatban kell feltüntetni.

 

Fizetés

 -Utánvét

-Készpénz személyes átvétel esetén

-Előreutalás

 

Elállási jog

 

A Fogyasztónak a termék átvételétől számított 14 napon belül jogában áll indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, elektronikus úton küldött levél útján a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fent leírtaknak megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási szándéknyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató fent feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az általa megrendelt terméket. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

 

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Olyan termékek esetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek.

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha erre nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a panaszra tett érdemi válaszával együtt öt évig megőriz.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles átadni a Felhasználónak, vagy postán eljuttatni, legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

ÁSZF, árak módosítása

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

Technikai korlátok

 

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

   


Ltogassa meg a Newrockonline.hu webzletet a ShopManian